Liên hệ

Posted by on

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Tứ Minh

Trường Tiểu học Tứ Minh

Địa chỉ: Khu Cẩm Khê – Phường Tứ Minh – TP Hải Dương

Điện thoại: 0220 3890 905
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tam